50 Năm Hoàng Sa – Trường Sa

Đúng 50 năm sau ngày Phạm Văn Đồng ký công hàm xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, toàn dân trong và ngoài nước đều lên tiếng phản đối.

Đòi hỏi lãnh đạo CSVN phải công khai hủy bỏ công hàm bán nước Phạm Văn Đồng!!!