50 Năm Hoàng Sa – Trường Sa

Đúng 50 năm sau ngày Phạm Văn Đồng ký công hàm xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, toàn dân trong và ngoài nước đều lên tiếng phản đối.

Đòi hỏi lãnh đạo CSVN phải công khai hủy bỏ công hàm bán nước Phạm Văn Đồng!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: