Videos

AP reporter detained, beaten by police in Vietnam

Ben Stocking, an Associated Press reporter in Vietnam was punched, choked and hit over the head with a camera by police who detained him 19 September 2008 while he covered a Catholic prayer vigil in Hanoi. The first portion of Stocking’s arrest was captured by an anonymous cameraman and posted on YouTube.

Read full article

Vietnam: Daring to Speak Out

Released in 2003, this investigative report by Evan Williams for the Australian Broadcast Corporation’s TV program Foreign Corespondent gives an inside look at the growing dissenting Vietnamese nationals standing up to the Vietnamese communist government, as well as the highly organized opposition movement(s) working to fight the oppressive regime.

Read the program’s transcript. More information about these clips.

2 Responses

 1. Chào bạn, tui xin cái posting này về nhen… Khi nào rảnh ghé qua thăm tui.

  Thân,
  NQT

 2. Tôi hoàn toàn ủng hộ nhóm Việt Tân 8406.

  Kêu gọi toàn thể người Việt hải ngoại từ mỗi quốc gia đang cư ngụ, vận động với chính phủ của họ đòi hỏi Dân Chủ, Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam. Vào ngày Tự Do Tôn Giáo tại Hoa Kỳ vừa được Tổng Thống Bush thành lập là ngày 16 tháng 1 năm 2009. Nhân dịp này tôi LM Võ Hồng Khanh kêu gọi mọi người Việt trên thế giới đứng lên đòi quyền Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.

  Tôi tin rằng với tiếng nói của chúng ta đồng kêu lên trong ngày 16/1/2009, chính quyền cộng sản tại Việt Nam phải nhượng bộ. Nhất là năm 2009 nền kinh tế VN phải dựa vào Hoa Kỳ để tồn tại.

  Chúng ta hãy đoàn kết, ta sẽ thắng.

  Võ Hồng Khanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: