Hoang Sa, Truong Sa – After 50 Years

Đúng 50 năm sau ngày Phạm Văn Đồng ký công hàm xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, toàn dân trong và ngoài nước đều lên tiếng phản đối.

Đòi hỏi lãnh đạo CSVN phải công khai hủy bỏ công hàm bán nước Phạm Văn Đồng!!!

2 Responses

  1. Chúng tôi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước đều lên tiếng phản đối và Đòi hỏi lãnh đạo CSVN phải công khai hủy bỏ công hàm bán nước Phạm Văn Đồng. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng là của Quê hương Việt Nam yêu dấu không thể để Trung Cộng xâm lăng. VIỆT NAM … thiêng sông núi,vong linh các chiến sĩ đã nằm xuống vì tổ quốc VIỆT NAM đừng để Tàu cộng xâm chiếm Việt Nam.

  2. cam on tin than yeu nuoc cua cac ban ! viet nam oi toi khong biec phai lam sau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: